MILJØPROFIL

En massiv forbedring

Et Infill-prosjekt med 37 leiligheter midt på Grünerløkka er ikke daglig kost. Et nybygg som er oppført med massivtre i dette området er enda sjeldnere.

Vi har byttet ut mesteparten av betongen i etasjeskillene med dette miljøvennlige alternativet. Fordelene ved å bytte ut betong med tre er mange. Massivtreet kommer som ferdigelementer til byggeplassen, disse monteres direkte og kan lett kombineres med andre materialer.

Mer bruk av tre er i tråd med en mer bærekraftig ressursutnyttelse, og det belaster klimaet mindre. Mange av leilighetene har forøvrig godt synlige massivtrevegger. Å bygge på denne måten er bra, ikke bare for miljøet, men det er pent å se på også.

Geobrønner

Seks geobrønner er boret og sørger for grunnvarme i ventilasjonsanlegget til boligene og næringslokalene. Dette gir energi fra en fornybar kilde, og forhåpentligvis lavere kostnader til oppvarming for beboerne.

Sykkelparkering

Det å bruke sykkel på Grünerløkka og områdene rundt er både praktisk og miljøvennlig. En sykkeltur langs Akerselva kan være både sunn og sosial. I Nordre gate har vi satset på at beboerne ønsker å benytte syklene sine. Derfor har vi gjort det enkelt og trygt å parkere dem både i bakgården og i svalgangene.

Gråvannsgjenvinning

Varmt avløpsvann går i egne rør til en gjenvinner som bruker varmen til å forvarme vann til varmtvannsberederne. På den måten trenger man mindre elektrisitet for å varme opp tappevannet og sparer energi.

Energisentral

Bygget har en «mini-energisentral» som gjør nytte av overskuddsvarme fra kjøleanlegget til næringslokalene, slik at denne kan brukes i bygget. Dette er varme som ellers ville blitt luftet ut i det fri. Her blir den brukt til å forvarme ventilasjonsluft og vannet til varmtvannsberedere.

"Vi har brukt mye energi på å bruke lite energi i dette prosjektet."

– Infill

Salg ved

Lars Bratseth
Eiendomsmegler
Telefon: +47 924 10 362
E-post: lars@roislandco.no

Lars Petter Hansrud
Eiendomsmegler
Telefon: +47 952 03 993
E-post: lars.petter@roislandco.no

Nordre Gate Nordre Gate

Telefon: +47 21 04 32 32
E-post: post@roislandco.no